CLIPS-yhteisöhautomoprojekti

Yhteisötoiminnan ja -kehittämisen fasilitointia kokemusammattilaisilta

Eurooppalaisten ekokylien verkostossa kerättyihin kokemuksiin pohjautuva yhteisöllisyyden kehittämissohjelma CLIPS on nyt hyödynnettävissä myös Suomessa.

Haluatko sitten kehittää omia yhteisötaitojasi tai yhteisökokonaisuutta, CLIPSistä löydät työkaluja ja tietoa siihen. Tarvittaessa löydät myös ulkopuolista tukea ja ohjausta yhteisötoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi yhteisten kokousten fasilitointia.

CLIPS-ohjelman avulla:
• harjaannut omissa yhteisötaidoissasi
• ymmärrät yhteisöhankkeiden dynamiikkaa
• saat tietoa yhteisöhankkeiden onnistumistekijöistä
• tutustut esimerkkien avulla onnistuneisiin yhteisöhankkeisiin
• tunnistat yhteisön nykytilan sekä siinä tarvittavat oleelliset toimenpiteet
• tunnistat sekä omia henkilökohtaisia että yhteisön vahvuuksia ja haasteita
• hankit koulutusta ja fasilitointia yhteisökehittämisen kokemusammattilaisilta
• saat FB-yhteyskanavan muihin yhteisöhankkeista kiinnostuneisiin

CLIPS-ohjelma rakentuu kestävän kehityksen periaatteille. Se on sovellettavissa monenlaisiin yhteisöhankkeisiin eri ympäristöissä. Erityisesti siitä hyötyvät alkavassa vaiheessa olevat yhteisöhankkeet.

CLIPS-työkaluja ovat:
• CLIPS-malli
• CLIPS-opaskirjanen
• CLIPS-lautapeli
• CLIPS-itsearviointityökalu
• CLIPS-koulutukset ja -fasilitoinnit
• CLIPS-nettisivut
• CLIPS-FB

CLIPS-ohjelma hyödyntää Euroopan eri maissa saatuja kokemuksia yhteisöhankkeiden onnistumistekijöistä. Se on kehitetty osana Erasmus+ rahoitettua kumppanuushanketta Euroopan ekokylien ja niiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. CLIPS-ohjelman kehitystyöstä vastaa Euroopan ekokylien kattojärjestö GEN Europe.

Linkki kansainvälisille sivuille:
https://clips.gen-europe.org

Lisää luettavaa aiheesta CLIPS-yhteisöhautomo

Tapahtumat ja koulutukset

Järjestämme erilaisia CLIPS-koulutuksia kylässämme ja sen ulkopuolella. Seuraavana järjestämme seuraavat tapahtumat (koronatilanne saattaa vaikuttaa toteutukseen): CLIPS-yhteisökehittämistapahtuma - 3 päivää Eurooppalaisten (...)
Read more →