Euroopan vapaaehtoisjoukot

Euroopan solidaarisuusjoukot on EU:n uusi hanke, joka tarjoaa nuorille mahdollisuuksia auttaa yhteisöjä ja yksilöitä vapaaehtoistyössä tai vastikkeellisessa työssä omassa maassaan tai ulkomailla.

Solidaarisuusjoukkoihin voi rekisteröityä 17-vuotiaana, mutta projektiin voi osallistua vasta 18-vuotiaana. Osallistumisen yläikäraja on 30 vuotta.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektit kestävät 2–12 kuukautta, ja ne sijoittuvat yleensä johonkin EU-maahan.

Linkki rekisteröitymiseen:
https://europa.eu/youth/solidarity_fi

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta-ajatus

Euroopan solidaarisuusjoukot tuovat yhteen nuoria rakentamaan osallistavampaa yhteiskuntaa, tukemaan heikompia ja vastaamaan yhteiskunnallisiin haasteisiin. Sen projektit ovat inspiroivia ja voimaannuttavia kokemuksia nuorille, jotka haluavat auttaa, oppia ja kehittyä.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen periaatteet

Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien arvoja ovat solidaarisuus ja ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioitus, ja he uskovat oikeudenmukaiseen ja tasavertaiseen yhteiskuntaan, jossa valitsee moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus, oikeus, solidaarisuus ja tasa-arvo;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat pyrkivät lisäämään solidaarisuutta ihmisten välillä näiden kulttuureita ja perinteitä kunnioittaen, ja heidän tavoitteenaan on rakentaa yhteisvastuuseen ja keskinäiseen auttamiseen perustuva yhteisö;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat ovat halukkaita antamaan merkityksellisen panoksen yhteiskuntaan ja he sitoutuvat osoittamaan solidaarisuutta, yhteistyöhalua ja keskinäistä ymmärrystä;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujat eivät saa toimia millään sellaisella tavalla, joka saattaisi asettaa muut tai heidät itsensä alttiiksi vahingoittumiselle;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien on noudatettava isäntäorganisaatiota ohjaavia sääntöjä, organisaatiorakenteita ja käytäntöjä sekä pidettävä mielessä, että tämä kehys voi olla tarpeen toimintaan liittyvien ihmisten henkilökohtaisen terveyden, turvallisuuden ja ihmisarvon kannalta. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien on myös noudatettava isäntämaan voimassa olevia lakeja;
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittymisen on oltava aina nuoren vapaaehtoinen valinta, ja he voivat vapaasti irtautua hankkeesta. Heillä on oikeus hylätä mikä tahansa solidaarisuusjoukkojen työskentelytarjous ilman että se vaikuttaisi heidän tuleviin mahdollisuuksiinsa saada tarjouksia;
Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittymiseen ei liity mitään maksuja;
Osallistujat saavat työskentelynsä päätteeksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen todistuksen, joka vahvistaa heidän osallistumisensa toimintaan;
Kun Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistuja hyväksyy työskentelytarjouksen, hän tekee osallistuvan organisaation kanssa Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirjan periaatteiden mukaisen solidaarisuussopimuksen, joka sisältää työskentelyn ehdot. Jos kyseessä on ammatillinen projekti, työsopimus ajaa saman asian;
Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistuja saa ennen toiminnan aloittamista ja sen kuluessa selkeät tiedot suoritettavista tehtävistä sekä tarpeen mukaan koulutusta ja kielellistä tukea.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen liittymisedut

Euroopan solidaarisuusjoukkojen projektiin osallistuminen on merkittävä saavutus kenelle tahansa nuorelle. Se on myös valtti työpaikan ja koulutuspaikan hakemisessa. Euroopan solidaarisuusjoukot voivat tarjota mahdollisuuden osallistua mielekkääseen toimintaan, joka saattaa toimia ponnahduslautana työelämään.

Projektin jälkeen saat todistuksen, jossa osallistumisesi on dokumentoitu. Siitä on apua työpaikkaa tai koulutuspaikkaa haettaessa.

Tulevaisuuden parempien uranäkymien ohella Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaa myös muita etuja valitsemastasi projektityypistä riippuen.

Vapaaehtoistyössä et saa palkkaa, mutta matka-, asumis- ja oleskelukustannuksiasi korvataan toiminnan ajalta, ja sinut on vakuutettu. Saat tarvittavan koulutuksen ennen aloitusta ja saavuttuasi toimintakohteeseen.

Lisää luettavaa aiheesta Vapaaehtoistyö

Sustainability Rules

Sustainability rules is an EU funded 3 year project. It’s part of the European Solidarity Corps Volunteering possibilities. PROJECT DESCRIPTION The objective of the association is to vivify the countryside, promote holistic ecological lifestyle (...)
Read more →

Haluatko mukaan?

The European Solidarity Corps is the new European Union initiative which creates opportunities for young people (from 18 to 30 years old) to volunteer or work in projects in their own country or abroad that benefit communities and people around (...)
Read more →