Värikäs joukko

Elävä visio

Yhdistyksemme periaatteena on maaseudun elävänä pitäminen, kulttuurin vaaliminen, suvaitsevaisuuden lisääminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivinen toimija. Päätoimipaikkamme on Kurjen ekokylässä, jossa (...)
Read more →

Värikäs joukko

Meitä yhdistyksen jäseniä asuu niin kylässä kuin kylän ulkopuolella. Kyläläisistä osalla on oma asunto, osa asuu vuokralla. On niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia. Pysyviä asukkaita ja täällä hetken viivähtäviä (...)
Read more →

Tulevia tapahtumia