Elävä Visio
Yhdistyksemme periaatteena on maaseudun elävänä pitäminen, kulttuurin vaaliminen, suvaitsevaisuuden lisääminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen. Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti aktiivinen toimija.

Päätoimipaikkamme on Kurjen ekokylässä, jossa talot on rakennettu ja korjattu ekologisesti, valintoja tehdään kestävän tulevaisuuden puolesta. Kylä on koti kaiken ikäisille, erilaisille ihmisille ja heidän unelmilleen.

Kylän keskukseksi vanhasta mankelituvasta on remontoitu yhteistalo, jossa kokoonnutaan, ruokaillaan ja harrastetaan yhdessä sekä järjestetään tapahtumia.

Vuodenkiertoon liittyvät juhlat värittävät kylän arkea, johon kuuluu olennaisena osana erilaiset talkoot. Yhdistyksen väki toivottaa naapurit läheltä ja kaukaa tervetulleeksi toimintaansa. Haluamme yhdessä muiden kanssa elävöittää maaseutua ja edistää sen monimuotoisuutta.

Värikäs Joukko
Meitä yhdistyksen jäseniä asuu niin kylässä kuin kylän ulkopuolella. Kyläläisistä osalla on oma asunto, osa asuu vuokralla. On niin suomalaisia kuin ulkomaalaisia. Pysyviä asukkaita ja täällä hetken viivähtäviä vapaaehtoisia.