CLIPS-yhteisöhautomoprojekti
Yhteisötoiminnan ja -kehittämisen fasilitointia kokemusammattilaisilta

Eurooppalaisten ekokylien verkostossa kerättyihin kokemuksiin pohjautuva yhteisöllisyyden kehittämissohjelma CLIPS on nyt hyödynnettävissä myös Suomessa.

Haluatko sitten kehittää omia yhteisötaitojasi tai yhteisökokonaisuutta, CLIPSistä löydät työkaluja ja tietoa siihen. Tarvittaessa löydät myös ulkopuolista tukea ja ohjausta yhteisötoiminnan kehittämiseen, esimerkiksi yhteisten kokousten fasilitointia.

CLIPS-ohjelman avulla:

 • harjaannut omissa yhteisötaidoissasi
 • ymmärrät yhteisöhankkeiden dynamiikkaa
 • saat tietoa yhteisöhankkeiden onnistumistekijöistä
 • tutustut esimerkkien avulla onnistuneisiin yhteisöhankkeisiin
 • tunnistat yhteisön nykytilan sekä siinä tarvittavat oleelliset toimenpiteet
 • tunnistat sekä omia henkilökohtaisia että yhteisön vahvuuksia ja haasteita
 • hankit koulutusta ja fasilitointia yhteisökehittämisen kokemusammattilaisilta
 • saat FB-yhteyskanavan muihin yhteisöhankkeista kiinnostuneisiin

CLIPS-ohjelma rakentuu kestävän kehityksen periaatteille. Se on sovellettavissa monenlaisiin yhteisöhankkeisiin eri ympäristöissä. Erityisesti siitä hyötyvät alkavassa vaiheessa olevat yhteisöhankkeet.

CLIPS-työkaluja ovat:

 • CLIPS-malli
 • CLIPS-opaskirjanen
 • CLIPS-lautapeli
 • CLIPS-itsearviointityökalu
 • CLIPS-koulutukset ja -fasilitoinnit
 • CLIPS-nettisivut
 • CLIPS-FB

CLIPS-ohjelma hyödyntää Euroopan eri maissa saatuja kokemuksia yhteisöhankkeiden onnistumistekijöistä. Se on kehitetty osana Erasmus+ rahoitettua kumppanuushanketta Euroopan ekokylien ja niiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. CLIPS-ohjelman kehitystyöstä vastaa Euroopan ekokylien kattojärjestö GEN Europe.

Yhteisötaitojen kehittämistapahtuma Vesilahdella 27.-29.5.

Mitä yhteistä on Liikennevaloilla, Väripelillä ja CLIPS-sipulilla?

Ne ovat kaikki CLIPS-yhteisöhautomon menetelmiä, joilla yhteisöjen sosiaalista kestävyyttä voidaan tukea ja kehittää.

Vesilahdella järjestettiin kevätkesällä kolmipäiväinen yhteisökehittämistapahtuma, jossa tutustuttiin sosiaalisen kestävyyden kehittämiseen. Yhteisöjen toiminnan sujuvoittamista tutkittiin käytännön harjoittein, tapausesimerkein sekä teorian kautta. Tapahtuman ohjasivat italialaista pitkänlinjan yhteisövalmentajat Giorgia Lattuca, Giulio Ferretto ja Antonio Di Guida.

Tapahtuman rakenteen pohjana toimi Euroopan Ekokyläverkoston (GEN-Europe) CLIPS-yhteisöhautomo kumppanuushankkessa kehitetty malli yhteisöjen toiminnan kuvaamiseksi. Siinä kestävien yhteisöjen toimintaa arvioidaan ja kehitetään viidestä vaikuttavista tasoista käsin: yksilö, yhteisö, intentio, rakenne ja käytäntö.

CLIPS-yhteisöhautomoa voi kuvata fasilitoituna prosessina yhteisön avustamiseksi sen haastepaikkojen läpi. Yhteisöhautomoon kuuluu CLIPS-mallin ja CLIPS-oppaan lisäksi helppokäyttöisiä työkaluja yhteisöjen omaan käyttöön sekä yli 30 kattavampaa fasilitoitavaa metodia, joilla voidaan sujuvoittaa ja selkeyttää yhteisön toimintaa.

CLIPS-mallista, työkaluista, metodeista sekä ajatuksista, näkemyksistä ja arvoista niiden taustalla on tarkempaa tietoa saatavilla CLIPS-nettisivuilta https://clips.gen-europe.org/ sekä CLIPS-yhteisöhautomo-oppaasta https://www.clips-suomi.fi/clips-opas/

Kantri ry:n rahoittamana yhteisökehitystapahtuma oli suunnattu pääosin Pirkanmaan alueen yhteisöllisyydestä kiinnostuneille toimijoille. Osallistujia tapahtumassa oli Kurjen ekokyläyhdistys ry:stä, Onkemäen koulun ystävät ry:stä, Eräjärven kehittämisyhdistys ry:stä, Suomen kestävän elämäntavan yhdistys ry:stä, Suomen permakulttuuriyhdistys ry:stä sekä CLIPS-yhteisökehittäjäryhmästä.

Tapahtuman jälkeen osallistujilta selvitettiin kyselytutkimuksella, kuinka paljon he kokevat tapahtuman vaikuttaneen ja jatkossa vaikuttavan yhteisöllisyyden näkökulmalta myönteisesti heidän elämänsä eri osa-alueisiin (12 osa-aluetta). Asteikkona käytettiin 5 = erittäin paljon, 4 = paljon, 3 = jonkin verran, 2 = vähän, 1 = ei lainkaan. Lähes kaikille kysytyille asioille vastauksien keskiarvoista laskettu myönteinen vaikutus oli joko paljon tai erittäin paljon.

Kysyttäessä kuinka moneen ihmiseen vastaaja tulee arvionsa mukaan vaikuttamaan myönteisesti tapahtumassa saamiensa tietojen ja taitojen avulla saatiin kokonaismääräksi myönteinen vaikuttavuus yhteensä yli 400 ihmiseen.

Tapahtuman käytännön organisoinnista vastasi Kurjen ekokoyläyhdistys ry. Tilaisuus järjestettiin Rautialan juhlatalossa Vesilahdella.

CLIPS | Community Learning Incubator
Tapahtumat ja koulutukset
Järjestämme erilaisia CLIPS-koulutuksia kylässämme ja sen ulkopuolella.

Lisää luettavaa aiheesta CLIPS-yhteisöhautomo:


CLIPS Yhteisöhautomo – Suomenkieliset sivut

CLIPS Community Incubator – Englanninkieliset sivut

CLIPS Comminity Incubator Facebook-sivut